Go Web Sunucuda Kullanıcı Girişi Sistemi

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Bu yazıda Go ile yazdığımız web sunucuya nasıl kullanıcı girişi sistemi ekleyeceğimizi basitçe göstereceğim. Yazıyı olabildiğince basit, kısa ve anlaşılır tutmaya çalışacağım.

Kullanıcı girişi sistemimizi Gin kütüphanesi ile yazacağız. Gin kütüphanesi ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Gerekli kütüphaneleri aşağıdaki komutlar ile sistemimize kuralım.

Oturum işlemlerini yönetmek için aşağıdaki kütüphaneyi,

go get github.com/gin-gonic/contrib/sessions

Web sunucumuzu kurmak için ise aşağıdaki kütüphaneyi kuralım.

go get github.com/gin-gonic/gin

Örnek Projemizin Yapısı

Projemizde sadece tarayıcı üzerinde kullanıcı oturumu kayıtlarımızı nasıl tutacağımızı göstereceğim için Veritabanı bağlantısı benzere diğer eklenebilir özelliklere değinmeyeceğim. Bu sayede kullanıcı girişi işlemini daha basit anlayabiliriz.

Projemizin kullanıcı girişi yapmamızı sağlayan sayfası dışında geri kalan kısmı API mantığında çalışacak. Bize JSON veri döndürecek. Böylelikle bu örnekte uzun sayfa tasarımları yerine ana fikre odaklanabileceğiz.

Kullanıcı girişi yapmamızı sağlayan sayfayı da yapmamıza gerek kalmaya bilirdi. Fakat oturum işleminde çerezleri tutması için tarayıcıdan girmemiz gerektiği için giriş sayfası oluşturmamız gerekiyor. Terminalden curl benzeri uygulama kullanıp formPost isteği attığımızda giriş yapıyor ama çerezler kaydolmadığı için haliyle kullanıcı oturumu açık kalmıyor.

Web sunucumuzu neden bu şekilde yazdığımızı da açıkladığıma göre yavaş yavaş kod kısmına geçebiliriz.

Projemizin dosya / klasör yapısı aşağıdaki gibi olacak.

.
├── main.go
├── sablonlar
│  └── giris.html
└── static
  └── style.css

giris.html dosyamız kısa süreceğinden hemen aradan çıkartalım.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Giriş</title>
  <link rel="stylesheet" href="/static/style.css">
</head>
<body>

<form action="/giris-kontrol" method="post">
  <input name="kullaniciadi" type="text" placeholder="Kullanıcı adı">
  <input type="password" name="sifre" placeholder="Şifre">
  <button type="submit">Giriş</button>
</form>
</body>
</html>

style.css dosyamız da aşağıdaki gibi olacak.

*{
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing: border-box;
}

form{
  margin: auto;
  padding: 5px;
  width: 200px;
  text-align: center;
}

Tasarım kısmını hallettiğimize göre oluşturacağımız adreslerin (routes) ne işe yarayacak olduklarını görelim.

/giris

giris.html dosyamız burada gözükecek. Bu adresten giriş yapacağız.

/giris-kontrol

/giris adresinden gelen form post sorgusunu burada işleyeceğiz. Aslında kullanıcı adı ve şifresini bu adreste kontrol edeceğiz.

/cikis

/cikis adresine gelindiğinde tarayıcımızda içerisinde kullanıcı adımızın bulunduğu çerezi silecek ve çıkış yapmış olacağız.

/hesap

Bu adres aslında kapsayıcı adresimiz. Bu adresin altında bir adrese erişilmek istendiğinde oturum kontrolü yapılacak.

/hesap/ben

Bu adreste çerezdeki kullanıcı adımız gösterilecek

/hesap/durum

Bu adresten ise oturum açık mı değil mi kontrol edebileceğiz.

Daha anlaşılır bir örnek olması için bu şekilde parçalara böldüm.

Kod yazmaya başlayalım

main.go dosyamız aşağıdaki gibi olsun. Daha isabetli açıklamalar yapmak için kodların üzerinde yorum yaptım.

package main

import (
  "log"
  "net/http"
  "strings"

  "github.com/gin-gonic/contrib/sessions"
  "github.com/gin-gonic/gin"
)

const (
  anahtar = "kullanıcı"
)

func main() {
  r := kurulum()
  //kurulum fonksiyonunda adres yönlendirmelerimizi yapacağız

  r.Use(gin.Logger())
  //terminalden logları görmek için logger kullandık.

  if err := kurulum().Run(":8080"); err != nil {
    log.Fatal("Sunucu başlatma hatası:", err)
  }
  //klasik go tarzı hata yakalama yaptık.
}

func kurulum() *gin.Engine {
  r := gin.New()
  //Yeni bir router oluşturduk.

  r.Use(sessions.Sessions("oturum", sessions.NewCookieStore([]byte("bilgi"))))
  //Tarayıcımızda barındıracağımız çerezi oluşturduk.

  r.LoadHTMLGlob("sablonlar/*")
  //şablon klasörümüzü ekledik.

  r.Static("/static", "./static")
  //statik dosyalarımız için sunucuda dizin oluşturduk.
  //bu durumda style.css için işe yarayacak

  r.GET("/giris", giris)
  //giriş sayfamıza yönlendirme yaptık.

  r.POST("/giris-kontrol", girisKontrol)
  //giriş bilgilerini kontrol edeceğimiz yönlendirmemiz.
  //giriş bilgileri formdan geleceği için post metodu ile oluşturduk.

  r.GET("/cikis", cikis)
  //çıkış işlemi için yönlendirmemiz

  hesap := r.Group("/hesap")
  //oturum açmış kullanıcılara özel olan kapsayıcı adresimiz

  hesap.Use(oturumKontrol)
  //hesap dizini altındaki tüm adreslere oturum kontrolü yapalım.
  {
    hesap.GET("/ben", ben)
    //kullanıcı adımızı gösterecek yönlendirme

    hesap.GET("/durum", durum)
    //oturum açık mı değil mi diye gösteren yönlendirme
  }
  return r
}

//giriş formumuzun bulunduğu sayfa
func giris(c *gin.Context) {
  c.HTML(200, "giris.html", gin.H{})
  //giris.html dosyasını şablon olarak ekledik
}

//formdan gelen kullanıcı bilgilerini kontrol eden yönlendirmemiz
func girisKontrol(c *gin.Context) {
  oturum := sessions.Default(c)
  //oturum bilgilerimizi kaydedeceğimiz çerez deposunu aldık.

  kullaniciAdi := c.PostForm("kullaniciadi")
  //formdan gelen kullaniciadi bilgisi

  sifre := c.PostForm("sifre")
  //formdan gelen sifre bilgisi

  if strings.Trim(kullaniciAdi, " ") == "" || strings.Trim(sifre, " ") == "" {
    c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"Hata": "Kullanıcı adı ve şifre boş olamaz"})
    return //hata varsa fonksiyon sonlanacak
  }
  //kullaniciadi ve sifre bilgilerinin uygunluğunu kontrol ettik.

  if kullaniciAdi != "kaan" || sifre != "kaan123" {
    c.JSON(http.StatusUnauthorized, gin.H{"hata": "Yanlış kullanıcı adı veya şifre"})
    return //hata varsa fonksiyon sonlanacak
  }
  //kullanıcı adı veya şifre yanlışsa hata vermesini istedik.
  //(Opsiyonel) Bu kısımda veri tabanı bağlantısı ile kontrol edilebilir.

  oturum.Set(anahtar, kullaniciAdi)
  // çerezimizin anahtar bölümüne kullaniciAdi atanacak
  if err := oturum.Save(); err != nil {
    //çerezi kaydediyoruz.
    c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"Hata": "Oturumu kaydederken sunucu hatası oluştu"})
    return //hata varsa fonksiyon sonlanacak
  }
  c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"mesaj": "Başarıyla giriş yapıldı"})
  //Bir sıkıntı ile karşılaşılmadığında giriş yapmış olacağız.
}

//kullanıcının çıkış yapacağı yönlendirme
func cikis(c *gin.Context) {
  oturum := sessions.Default(c)
  //çerez oturumumuzu aldık

  kullanici := oturum.Get(anahtar)
  //kullanıcı adımızın kayıtlı olduğu anahtarı aldık.

  if kullanici == nil {
    //anahtar içerisinde bir kayıt yoksa oturum zaten açılmamız demektir
    c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"Hata": "Şuanda oturum açılmamış"})
    return //hata varsa fonksiyon sonlanacak
  }

  oturum.Delete(anahtar)
  //anahtarımız içerisindeki kullanıcı adını kaldırdık.

  if err := oturum.Save(); err != nil {
    //ve çerez oturumunu kaydettik.
    c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"Hata": "Çıkış yaparken sunucu hatası oluştu"})
    return //hata varsa fonksiyon sonlanacak
  }
  c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"Mesaj": "Oturumdan başarıyla çıkıldı"})
  //bir sıkıntı çıkmadığında çıkış yağtığımıza dair mesaj görüntüledik.
}

//oturumun açık olup olmadığını kontrol eden fonksiyonumuz
func oturumKontrol(c *gin.Context) {
  oturum := sessions.Default(c)
  //oturum bilgilerimizi aldık

  kullanici := oturum.Get(anahtar)
  //çerezdeki kullanıcı adımızı aldık.

  if kullanici == nil {
    //çerezde kullanıcı adı bulunmuyorsa oturum açılmamış demektir
    c.AbortWithStatusJSON(http.StatusUnauthorized, gin.H{"Hata": "Erişim yok"})
    return //hata varsa fonksiyon sonlanacak
  }
  c.Next()
  //Eğer oturum açılmış ise Next fonksiyonu ile alt adreslere yönlendirme mümkün oluyor
}

//kullanıcı adımızın gösterileceği yönlendirme
func ben(c *gin.Context) {
  oturum := sessions.Default(c)
  //oturum bilgilerimizi aldık

  kullanici := oturum.Get(anahtar)
  //anahtar çerezinden kullanıcı adımızı aldık.

  c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"Kullanıcı": kullanici})
  //kullanıcı adımızı gösterdik
}

//oturumumuzun durumunu gösteren yönlendirme
func durum(c *gin.Context) {
  c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"Durum": "Şuanda oturum açılmış durumda"})
  //oturum açık ise mesaj gösterdik.
}

Projeyi Github'da görmek için buraya tıklayın.

No Comments Yet